s1
s2
s3
s4
s5

فعالیت های ما

ایجاد و فعال ساختن واحد های اولیه در ادارت دولتی ، سکتور های خصوصی در جنب شواری شهر کابل که بیش از ده ها هزار عضو را دارا میباشد . پیوستن و عقد تفاهم نامه بیش از 58 انجمن در بخش های تخنیکی ، خدماتی ، صنایع دستی ، خدمات اجتماعی و اعلان موجودیت شان در جمع شورای مرکزی .  تجلیل از اول ماه می روز جهانی کار گر در هوتل کانتیننتال که رهبران برجسته دولت ، شورای ملی جمع کثیر از کارگران اشتراک ورزیده بودند در فضای دموکراتیک برگزار گردید و این روند همه ساله اجرا گردیده و میگردد.

Read more

بیست و پنج مرتبه اشتراک هیئت رهبری و نماینده  اتحادیه صنفی افغانستان در سمینار ها و ورکشاپ های که از طریق وزارت کار و امور اجتماعی در داخل کشور براه انداخته شده . اشتراک رهبری شورای مرکزی اتحادیه صنفی در کنفرانس بین المللی کار ILO  مقیم کشور سویس و هم چنان در محفل برگزاری نشست کسبه کاران کشور دوست تاجکستان .  توضیع تقدیر نامه ها تحسین نامه ها ، مدال و پول نقد بخاطر کار خوب وشایسته به تعداد 214 کار مند کارگر مستحق در بخش های مرکز و ولایات کشور. ملاقات با اکثریت

  Read more

ملاقات با دو معاون رئیس جمهور قبلی در رابطه به حمایت از نهاد های کارگری و بهبود شرایط زندگی کارگران از قبیل مشکل بیمه صحی ، جذب جوانان به کار و مشکلات حقوقی کارگران . 250 مرتبه ملاقات ها با ادارات دولتی و خصوصی مختلط و نمایندهگی های خارجی مقیم کابل به منظور بهبود روابطه کاری صورت پذیرفته . 10 – 470 نفر فارغین صنوف دوازده با 50 % تخفیف غرض اکمال تحصیلات عالی به پوهنتون های خصوصی معرفی گردیده اند. دایر نمودن ورکشاپ ها ، سمینار ها به منظور ارتقا ظرفیت

  Read more

001

نشر و چاپ جریده گاه نامه پیام کارگر بیش از 30000 شماره  که موضوعات شامل حقوق کارگران ، قانون کار کنوانسیون های بین المللی کار کرد های شورای مرکزی و مطالب دیگر توضوح گردیده است . چاپ بیش از 10000 ورق بروشور جهت تبلیغ برنامه های کاری اتحادیه . 230 مرتبه با رسانه ها صوتی و تصویری در مورد حقوق کارگران و فعالیت ها اتحادیه صنفی افغانستان مصاحبه صورت گرفته .  ملاقات هیئت رهبری اتحادیه صنفی افغانستان  با دفتر مرکزی ILO مقیم کابل جهت تبادل و تجارب. ملاقات هیئت رهبری

Read more

 

2 lines

اتحادیه صنفی کارگران

جنبش هاي كارگري در قدم نخست در دهه دموكراسي به فعاليت هاي ابتدائي خويش آغاز نموده كه شامل اتحاديه هاي مختلف ميگرديد. ولي پس از مدت كوتاه فعاليت سنديكايي به دليل مخالفت هاي حكومت وقت در اين نهاد ها مشكلات بوجود آمده رهبران اتحاديه ها دستگير، زنداني و از فعاليت هاي اتحاديوي بازماندند. بار دوم اتحاديه هاي كارگري در سال 1355 بنابر فيصله رژيم وقت هسته گذاري را به شكل صندوق هاي تعاوني ايجاد كرد. صندوق هاي تعاوني به منظور اعطاي قرضه و صندوق اولاد براي كاركنان آسيب ديده را ايجاد نمود. در سال 1358 اتحاديه صنفي بعد از تجارب 3 ساله داراي يك تشكيلات منظم گرديد. اتحاديه هاي صنفي افغانستان داراي يكصدو نود هزار عضو و بيش از 1700 سازمان اوليه بوده است عالي ترين ارگان مركزي اتحاديوي كنگره است كه در هر دو – سه سال يكبار داير ميگردد. اولين كنگره در سال 1359 داير گرديده حمايت بيدريغ خويش را از برنامه هاي حقوق حقه كارگران در سطح دولت اعلان نمود كنگره اساسنامه اتحاديه هاي صنفي را به تصويب رسانيده ارگان رهبري كننده اتحاديه هاي صنفي شوراي مركزي است كه توسط كنگره انتخاب گرديده و در خلال كار آن اتحاديه هاي صنفي را سمت سو مي دهد. شوراي مركزي سال دوبار جلسه داير نموده همچنان شوراي مركزي هيئت رئيسه و دارالانشا را كه در تركيب آن رئيس معاون و سه عضو شامل اند انتخاب مي نمود. در سال 1362 اتحاديه هاي صنفي افغانستان داراي قوانين و مقررات گرديد و دولت 75 فيصد پرداخت بودجه مالي اتحاديه ها را متقبل ميگرديد. در سال 1366 دفتر دفاع خودي در اتحاديه هاي صنفي تشكيل گرديد تا كارگران و كارمندان خود از اداره و فابريكه خود دفاع نمايند در سال 1369 45هزار كارمند و كارگر عضو اتحاديه صنفي از محل كار خود دفاع مينمودند. اتحادیه صنفی کارگران افغانستان با رعایت اصول دموکراسی غرض باز سازی امور حیاتی و کاری خویش کنفرانس را دایر که در آن بیش از (380) نفر نماینده از واحد های اولیه شورا های ولایتی ، نمایندگان وزارت های عدلیه ، کار و امور اجتماعی اشتراک ورزیده بودند. و تعین رهبری با ورود کادر های مسلکی در یک فضای آرامش و دموکراتیک انتخاب گردید که از طرف حاضرین کنفرانس مورد تشویق قرار گرفت .

2 lines